strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
niedziela, 28 lutego 2021   pogoda

Gospodarka

Zmiany dotyczące działalności gospodarczej

OSTRZEŻENIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Burmistrz Giżycka informuje przedsiębiorców, że dostarczane do nich wezwania   z Krajowego Rejestru Pracowników i Pracodawców z Warszawy dotyczące zapłaty 115 zł są bezpodstawne i nie mają uzasadnienia w obowiązujących przepisach. Jedyną obowiązkową ewidencję działalności gospodarczej prowadzą organy samorządowe (Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie), a od 1 lipca 2011r – Minister Gospodarki. Aktualnie trwają prace przygotowujące do przekazania aktualnej bazy danych przedsiębiorców  do Ministerstwa. Żądanie jakichkolwiek opłat przez Krajowy Rejestr Pracowników i Pracodawców jest zatem bezpodstawne.

 

"ZERO OKIENKA" - ZAKŁADANIE FIRMY PRZEZ INTERNET

 

W dniu 1 lipca 2011 r. weszła w życie zmiana do Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2007 r. Zmiana pozwala na rejestrację i modyfikację prowadzonej działalności gospodarczej za pomocą formularza elektronicznego dostępnego na stronie www.ceidg.gov.pl. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.mg.gov.pl, pod numerem infolinii 0 801 055 088 oraz w Urzędzie Miejskim w Giżycku (pokój 122, telefon 87 73 24 153) . 


W związku z powyższym uległ zmianie dotychczasowy wniosek EDG-1. Zamiast niego pojawił się wniosek CEIDG-1 do pobrania w formacie .pdf (www.mg.gov.pl/files/upload/13280/CEIDG-1_wersja_1.02.1.pdf ) – wniosek zintegrowany - obowiązujący na terenie całego kraju. Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 do pobrania w formacie .pdf (http://www.mg.gov.pl/files/upload/13280/Instrukcja_CEIDG-1_30_czerwca_2011.pdf ).

 

Wnioski przyjmuje Wydział Spraw Obywatelskich (tu również na miejscu dostępne są formularze) al. 1 Maja 14, pokój nr 122, I piętro, na łączniku po prawej stronie, tel. 87 73 24 153.

 

Uwaga Przedsiębiorcy:

Dane dotyczące przedsiębiorców zarejestrowanych przed 1 lipca 2011r. przenoszone są z gminnych ewidencji działalności gospodarczej do systemu CEIDG do dnia 31 grudnia 2011r. W związku z tym przedsiębiorcy, których dane nie zostały jeszcze wpisane do systemu CEIDG, podlegają nadal ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta Giżycko i podlegają częściowo procedurom na starych zasadach.

 

Sprawdź w swoim zaświadczeniu, czy twój wpis w gminie ma wszystkie niezbędne dane do przeniesienia go do CEIDG  - tj. aktualne numery PESEL, NIP, REGON, PKD2007. Jeżeli posiadasz zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydane przed dniem 1 kwietnia 2009r. – zgłoś się do urzędu i zaktualizuj swoje dane.

 

Osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą:

 

Osoby, które zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą po dniu 1 lipca 2011r, mogą:

·      samodzielnie wypełnić wniosek za pomocą kreatora na stronie: www.firma.gov.pl i po podpisaniu go za pomocą podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP samodzielnie dokonać rejestracji w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

·      Jeżeli osoby te nie posiadają narzędzi elektronicznych umożliwiających potwierdzenie ich tożsamości, mogą wydrukować przygotowany wniosek CEIDG-1 i przyjść z nim do dowolnego urzędu gminy na terenie całego kraju, gdzie zostanie on przekształcony przez urzędnika w dokument elektroniczny i przesłany do CEIDG.

·      W przypadku braku dostępu do Internetu wniosek CEIDG-1 można wypełnić odręcznie w siedzibie dowolnego urzędu gminy i przy pomocy urzędnika zarejestrować działalność gospodarczą.

 

PROFIL ZAUFANY ePUAP

 

Profil zaufany ePUAP to narzędzie techniczno-prawne umożliwiające potwierdzenie podpisu składanego przez użytkownika w kontakcie z administracją publiczną przez portal ePUAP. Profil zaufany jednoznacznie identyfikuje osobę składającą podpis na podstawie zestawu informacji w nim zawartych. Informacje zawarte w profilu zaufanym zostały w wiarygodny sposób potwierdzone przez organ podmiotu potwierdzającego, czyli przez instytucję publiczną, wskazaną przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji, uprawnioną do nadawania i zarządzania profilami zaufanymi użytkowników.

 

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości obywatela w systemach elektronicznej administracji – to odpowiednik bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

 

Do czego służy?

Wykorzystując profil zaufany obywatel może załatwić sprawy administracyjne (np. wnoszenie podań, odwołań, skarg, rejestracja działalności gospodarczej) drogą elektroniczną bez konieczności osobistego udania się do urzędu.


Jak uzyskać profil zaufany?
Aby uzyskać profil zaufany należy:

I sposób – dla wszystkich obywateli:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości w Giżycku jest to Urząd Skarbowy.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:
1.    zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
2.    wypełnić wniosek o założenie profilu,
3.    potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.

 

Jak działa?

Profil zaufany działa jak odręczny podpis i jest odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym. Obywatel loguje się na www.epuap.gov.pl wybiera usługę, którą chce zrealizować, wypełnia wniosek, podpisuje go profilem zaufanym a następnie wniosek wysyła do urzędu.

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS