strona startowa ulubione
wybierz język wersja językowa plwersja językowa enwersja językowa dewersja językowa ruwersja językowa frwersja językowa lt
dla niepelnosprawnych - informacje
poniedziałek, 28 września 2020   pogoda

Biuletyn Informacyjny Burmistrza 2008

ZMIANY W BUDŻECIE

Drodzy Państwo! Dzisiaj odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej. Wraz z radnymi będziemy dyskutowali nad podjęciem kilku ważnych uchwał, w tym nad zmianami w budżecie na 2008 r. oraz podziałem nadwyżki budżetowej z roku ubiegłego, która wyniosła 2 mln 170 tys. zł.

 

Ze względu na inny, niż przewidywaliśmy, harmonogram przyznawania środków unijnych, zachodzi konieczność zmniejszenia przewidzianych w budżecie środków na modernizację ul. Świętego Brunona. Ograniczona do 7 mln 900 tys. zł kwota (z 14 mln) pozwoli nam na gruntowną modernizację tej ulicy (przełożenie nawierzchni, położenie chodników i ścieżki rowerowej, odwodnienie i oświetlenie), pomiędzy Parkiem Rogera Goemaere’a, a mostem drogowym na Kanale Niegocińskim. Jeśli radni zaakceptują tę zmianę, to wkrótce będziemy mogli rozpocząć procedury przetargowe.

 

Część środków z nadwyżki budżetowej pragnęlibyśmy przeznaczyć na gruntowny remont giżyckiego mola. Łącznie będą to koszty rzędu 3 mln 700 tys. zł (dofinansowanie UE – 2 mln zł, wkład własny 1 mln 700 tys. zł), z czego w tym roku planujemy wyasygnować 600 tys. zł. Mocno dofinansowane zostaną obiekty edukacyjne. 660 tys. zł pozyskane z budżetu państwa oraz samorządu wojewódzkiego (cała inwestycja: 1 mln 350 tys. zł), przeznaczone zostałoby na budowę zespołu boisk przy Gimnazjum nr 2, 700 tys. zł (z czego 200 tys. zł z budżetu państwa) na boiska przy SP nr 7, 100 tys. zł na zakup wyposażenia do ZS Nr 1 na Wilanowie. 160 tys. zł wyasygnujemy na dofinansowanie remontów placówek oświatowych (SP Nr 6 i SP Nr 7), zaś prawie 700 tys. zł uzyskane z budżetu państwa, pragniemy też przeznaczyć na podwyżki dla nauczycieli giżyckich szkół. Kwotę 300 tys. zł planujemy przeznaczyć na zakup tomografu dla giżyckiego szpitala. Po 20 tys. zł zwiększą się też kwoty na realizację przez organizacje pozarządowe grantów w dziedzinie zdrowia i opieki społecznej. W związku z licznymi głosami w tej sprawie, pragnę też zaproponować radnym przeznaczenie kwoty 80 tys. zł na zorganizowanie bezpiecznej imprezy sylwestrowej.

 

Ze względu na liczne potrzeby, zakładamy zwiększenie w 2008 r. deficytu budżetowego, który wzrósłby o 2 mln 765 tys. zł. W kwocie 2 mln 170 tys. zł pokryty zostałby on z nadwyżki budżetowej, zaś resztę uzupełnilibyśmy za pomocą kredytu. Po raz drugi pragnę też przedłożyć do decyzji radnych Wieloletni Program Gospodarczy naszego miasta, którego przyjęcie jest bardzo istotne dla możliwości pozyskiwania środków europejskich.

 

Serdecznie dziękuję za zaproszenia na wszelkie uroczystości, spotkania i imprezy, które odbyły się w ostatnim tygodniu w naszym mieście.

 

Burmistrz Giżycka – Jolanta Piotrowska

Gizycko.pl - Urząd Miejski w Giżycku. Wszelkie prawa zastrzeżone (c) 2007.
RSS