Żyźniak do prac ogrodowych dostępny w PSZOK

Żyźniak czyli nawóz wyprodukowany z naszych bioodpadów w ZUOK Spytkowo można odebrać bezpłatnie w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Giżycku.

Aby otrzymać 50 l darmowego nawozu trzeba być mieszkańcem gminy zrzeszonej w Mazurskim Związku Międzygminnym – Gospodarka Odpadami. Trzeba także przywieźć posegregowane odpady do giżyckiego PSZOK-u przy ul. Wileńskiej. Należy również przywieźć ze sobą worek bądź pojemnik. 

 

Nawóz wyprodukowany w zakładzie doskonale sprawdzi się w waszych uprawach ogrodniczych, polowych czy przydomowych trawnikach.

Żyźniak

Możliwości zastosowania Żyźniaka:

  • na użytkach zielonych
  • w warzywnictwie 
  • w uprawach sadowniczych
  • w uprawie roślin ozdobnych
  • do rekultywacji gruntów rolnych
  • szczególnie zalecany jest do gleby o niskiej zawartości substancji organicznej 

  Istnieje także możliwość zakupu większych ilości Żyźniaka. 

  • 50 zł netto za tonę przy zakupie do 50 ton,
  • 30 zł netto za tonę przy zakupie powyżej 50 ton.

Warunki:

Transport jest po stronie zamawiającego.

Płatność gotówką na miejscu.

 

Zamówienia oraz kontakt:

Zamówienia można składać telefonicznie pod numerem 87 555 54 30 lub drogą mailową na adres j.kepinska@zuokspytkowo.pl od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 – 14:00.