Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Wniosek do pobrania, składanie, terminy

Fala

SKŁADANIE WNIOSKU OKDR

Wypełniony wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (wraz z niezbędnymi oświadczeniami) należy złożyć:

  •  w formie papierowej w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (Al. 1 Maja 14, pok. nr 7) 
  • elektronicznie* - za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej Emp@tia (empatia.mpips.gov.pl). Kreator wniosku ułatwia złożenie wniosku i pilnuje, aby wszystkie wymagane pola zostały wypełnione.

Wniosek, w imieniu rodziny, może złożyć każdy pełnoletni jej członek. Jeśli któryś z członków rodziny mieszka w innej gminie, wniosek złóż dodatkowo w jego gminie, wymieniając wszystkich członków rodziny, ale zaznaczając „nie wnoszę o przyznanie Karty Dużej Rodziny”.


ODBIÓR OKDR

Odbiór GKM następuje osobiście, bądź przez upoważnioną przez wnioskodawcę osobę, która zobowiązana jest do weryfikacji swojej tożsamości na podstawie okazanego dokumentu tożsamości. Odbiór GKM osób niepełnoletnich, dokonywany jest przez wnioskodawcę - rodzica lub opiekuna prawnego:

  • w Punkcie Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego w Giżycku (Al. 1 Maja 14, pok. nr 7) 

CZAS OCZEKIWANIA

Z racji personalizacji kart poza urzędem, czas oczekiwania na kartę to ok. 2 tygodnie, maksymalnie 1 miesiąc.


Wnioski i załączniki do pobrania:

  1. Wniosek o przyznanie KDR lub wydanie duplikatu 2021
  2. Oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej - ZKDR-01
  3. Oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - ZKDR-02
  4. Oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej - ZKDR-03
  5. Informacja o osobach które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną - ZKDR04

*Aby móc składać wnioski elektronicznie konieczne jest posiadanie podpisu elektronicznego lub bezpłatnego profilu zaufanego.

 

Jak założyć profil zaufany?