Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Konsultacje społeczne

Fala

Celem konsultacji jest zdiagnozowanie deficytów i potencjałów wyznaczonego obszaru. Kluczowym elementem jest zbadanie opinii mieszkańców oraz poznanie realnych potrzeb i oczekiwań związanych z kierunkami zmian, jakie w przyszłości mogą zostać wdrożone w celu poprawy funkcjonowania obszaru.

 

Pierwsze konsultacje społeczne dotyczące GPR przeprowadzono w terminie od 14 grudnia 2023 roku do 18 stycznia 2024 roku, w formie badania opinii mieszkańców.

 

Poniżej zebrano artykuły dotyczące konsultacji.