Międzyszkolny Klub Sportowy "Medyk" Giżycko

  • Nazwa firmy

    Międzyszkolny Klub Sportowy "Medyk" Giżycko

  • Nazwa skrócona

    MKS Medyk Giżycko

  • Adres

    ulica: ul. Warszawska 39, 11-500 Giżycko

Branża
Prezes: Joanna Woronko tel. 883 006 980

Uczniowski Międzyszkolny Klub Sportowy „Medyk” w Giżycku powstał w 2001 r. jako Uczniowski Klub Sportowy przy Gimnazjum nr 2. Następnie w związku z popularnością pływania i coraz większą liczbą dzieci i młodzieży, chcących doskonalić pływanie oraz trenować wyczynowo tą dyscyplinę sportu zmieniono nazwę na MKS. "Medyk" Giżycko.

W klubie od początku jego powstania pływały dzieci ze wszystkich giżyckich szkół (obecnie w klubie trenuje ponad 50 zawodników). Są oni podzieleni na grupy w zależności od wieku i stopnia zaawansowania treningowego.

Grupą zaawansowaną starszą opiekuje się trener Piotr Gieczewski – absolwent AWFiS w Gdańsku. Grupa ta trenuje 5 razy w tygodniu po południu oraz 1, 3 lub 5 razy rano w zależności od wieku zawodnika. Od poniedziałku do piątku treningi ranne odbywaja się w godz. 6.00 – 7.10 oraz po południowe w godz. 16.30 – 18.15. Zawodnicy z tej grupy regularnie zajmują czołowe miejsca w zawodach rozgrywanych w naszym województwie, Polsce i na arenie międzynarodowej.

W klubie są też dwie grupy doskonalące technikę pływania, zajmuje się nimi instruktor Mirosław Sroka. Mirek ma nauczyć dzieci pływać czterema stylami pływackimi, nawrotów i skoków do wody. Na jego barkach spoczywa wielka odpowiedzialność, gdyż dzieci te stanowią fundament i przyszłość Klubu MKS Medyk Giżycko. Trzeba podkleślić, że zawodnicy tej grupy regularnie biją swoje rekordy życiowe na zawodach lokalnych.

Prezesem Klubu na początku jego powstania 23.02.2001 roku był Adam Ingielewicz. Następnie funkcję Prezesa pełnili: Zbigniew Skamrot, Andrzej Krejczy, Tomasz Kubkowski a obecnie od 13 lutego 2015 r. funkcję Prezesa klubu pełni Joanna WORONKO.

W klubie aktualnie pracuje jeden trener Piotr Gieczewski od 2006 r. oraz instruktor pływania Mirosław Sroka od 2008 r . Wcześniej na stanowiskach trenerskich i instruktorskich w klubie pracowali: Edward Maksym, Stanisław Wąsiakowski, Adam Ingielewicz, Jarosław Sroka, Andrzej Pikciun i Cezary Borkowski.

Obecnie pracująca kadra w Klubie postawiła sobie za cel, aby MKS Medyk Giżycko był marką rozpoznawalną nie tylko w mieście ale również w całym kraju.