Mieszkania chronione dla podopiecznych PSONI w Giżycku

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

Wsparcie mieszkańcom Sikorskiego 18 zapewni, na mocy umowy grantowej podpisanej z burmistrzem Giżycka, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku.

20 kwietnia okazał się niezwykle szczęśliwy dla podopiecznych stowarzyszenia PSONI Koło w Giżycku - panie odebrały klucze do nowych mieszkań przy ulicy Sikorskiego 18, ostatnie piętro wygodnego bloku stało się ich domem.

 

 W mediach społecznościowych trafiliśmy na poruszający wpis osób ze środowiska PSONI w Giżycku:

 

"Marzenia się spełniają!

Zaledwie dwa lata temu razem z Małgorzatą Bogdanowicz rozmawiałyśmy z Panem Burmistrzem Wojciechem Iwaszkiewiczem o niepokoju rodziców dotyczącym przyszłości ich dorosłych dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Co się z nimi stanie, kiedy rodzice już nie będą mogli sprawować nad nimi opieki. Tak wiele mówi się o godności, równouprawnieniu, aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, jednak nadal brakuje systemowych rozwiązań, aby móc te hasła wdrażać w codziennym życiu. W krótkim czasie po rozmowie z Panem Burmistrzem byłyśmy z Panią Jadwigą Muczyń w Gdańsku, w którym od kilkunastu lat funkcjonują mieszkania chronione/wspomagane dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, prowadzone przez różne organizacje pozarządowe. Naszym marzeniem stało się stworzenie takich mieszkań w Giżycku. Dowiedziałyśmy się o budowie bloku z mieszkaniami przystosowanymi dla osób z niepełnosprawnościami przy ulicy Sikorskiego 18. Do rozmów dołączyli zainteresowani rodzice. Rozumiejąc, z jak dużą odpowiedzialnością wiąże się ta decyzja, jako Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku stanęliśmy do konkursu na prowadzenie mieszkania chronionego/wspomaganego. Rodzice czterech osób, które wprowadziły się do mieszkania z miłością wyposażyli pokoje swoich dorosłych dzieci. Piąty pokój znajdujący się w mieszkaniu funkcjonuje jako pokój treningowy dla osób, które byłyby gotowe do zamieszkania. Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie w Giżycku powstało takie mieszkanie. Zapotrzebowanie jest ogromne, a osoby z niepełnosprawnościami mogą poczuć się samodzielne i niezależne, co z pewnością jest marzeniem każdego rodzica. W imieniu Stowarzyszenia dziękujemy rodzicom za ogromne zaangażowanie, Burmistrzowi Wojciechowi Iwaszkiewiczowi, jego zastępcy Cezaremu Piórkowskiemu oraz Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Giżycku Jarosławowi Borowskiemu za nieocenioną pomoc. To dzięki nim zapoczątkowaliśmy funkcjonowanie mieszkalnictwa wspomaganego w naszym mieście, a co najważniejsze rozpoczęliśmy drogę do usamodzielnienia osób z niepełnosprawnościami." źródło: facebook.com/wtzgizycko

fot. PSONI w Giżycku