Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Budynek mieszkalny Sikorskiego 18 w Giżycku

Fala

Logo BGK

 

Fundusz Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego:
1 068 598,05 zł

Plakat

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych:  
1 380 000,00 zł

Logo Giżycko

 

Wkład własny: 2 415 773,22 zł


 

Całkowita wartość inwestycji (w tym nadzór inwestorski, dokumentacja techniczna, roboty budowlane i pozostałe koszty): 4 864 371,27 zł

 

Realizacja zadania na podstawie zawartej umowy z BGK: Aneks nr 1 z dnia 5 lipca 2019 r. BS17-03743 z dnia 25 lipca 2017 r.


Rozpoczęcie budowy | 28 stycznia 2020 r.

Budynek mieszkalny przy ul. SikorskiegoFot.: UM Giżycko, Jagoda Nowicka

 

W efekcie budowy powstało 12 mieszkań o powierzchni użytkowej lokali 570,81 m2 i 1 mieszkanie chronione o powierzchni użytkowej 144,92 m2, co daje łącznie: 13 lokali o powierzchni użytkowej 715,73  m2.

Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych

Wygodny podjazd, winda, szersze ościeżnice w kilku mieszkaniach, o konieczne rozwiązania dostosowane do potrzeb osób mających trudności z samodzielnym poruszaniem się. Parking na samochody osobowe oraz całą infrastruktura techniczną wokół budynku. Budynek składa się z pięciu kondygnacji, w tym na kondygnacji pierwszej (parter) to 3 mieszkania przystosowane dla osób niepełnosprawnych oraz na piątej kondygnacji to mieszkanie chronione (dostosowane 2 łazienki + 1 wc, 6 pokoi, pralnia, kuchnia z jadalnią, pokój rekreacyjny do osób niepełnosprawnych).

 

Wyjątkowa inwestycja

Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów osoby tam przebywające do prowadzenia samodzielnego życia lub wspomagającą te osoby w codziennym funkcjonowaniu.

 

Na mocy umowy grantowej podpisanej przez Burmistrza Miasta Giżycka z Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Giżycku realizowane jest zadanie publiczne.

 

Cel zadania wsparcie osób niepełnosprawnych intelektualnie w procesie usamodzielniania się i wyrównywania szans życiowych poprzez świadczenie usług bytowych opiekuńczych, udzielanie pomocy w życiu codziennym oraz utrzymanie więzi rodzinnych i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej.

 

Oficjalne przekazanie kluczy do lokali mieszkalnych odbyło się w dniu 20 kwietnia 2022 roku

Oficjalne przekazanie kluczy - Sikorskiego 18Oficjalne przekazanie kluczy - Sikorskiego 18Oficjalne przekazanie kluczy - Sikorskiego 18Oficjalne przekazanie kluczy - Sikorskiego 18

 

Fot. gizycko.pl/ J. Maciejewska-Kucfir