Nabór na członków komisji konkursowych | GRANTY 2024

Burmistrz Miasta Giżycka ogłosił nabór na członków komisji konkursowych do opiniowania i rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych w roku 2024 z zakresów:

  • ochrony zdrowia,
  • pomocy społecznej,
  • kultury i ochrony dziedzictwa naturalnego,
  • sportu i kultury fizycznej,
  • ochrony zwierząt,
  • ekologii,
  • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, aktywizacji seniorów.

 

Zgłoszenia kandydatów (wypełniony formularz oraz podpisane klauzule) należy składać w Punkcie Obsługi Klienta (pok. nr 7) Urzędu Miejskiego w Giżycku lub przesłać skan wypełnionych dokumentów drogą elektroniczną na adres: katarzyna.pomichowska@gizycko.pl.

 

Termin składania dokumentów: do 29 grudnia 2023 r., do godz. 15.30.

 

Formularz i klauzule do pobrania:

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowych zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Giżycku

 

Opracowanie: K. Pomichowska