Nabór wniosków na dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla sektorów hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego (HoReCa) oraz turystycznego i kulturalnego

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór wniosków na dotacje z Krajowego Planu Odbudowy dla sektorów hotelarskiego, gastronomicznego, cateringowego (HoReCa) oraz turystycznego i kulturalnego.

To jeden z pierwszych naborów z KPO, który rozpocznie się 6 maja. Wnioski będzie można składać do 5 czerwca 2024 r.

 

Przedsiębiorcy będą mogli składać wnioski o wsparcie na rozszerzenie lub zmianę profilu dotychczasowej działalności prowadzonej w sektorach takich jak hotelarstwo, gastronomia (HoReCa), turystyka lub kultura. Maksymalna kwota, o którą można się ubiegać, to 540 tys. zł.

 

O wsparcie na realizację przedsięwzięć MŚP mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa z sektora HoReCa, turystyka lub kultura, które w latach 2020 lub 2021 odnotowały spadek obrotów w wysokości co najmniej 30 % liczony rok do roku. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku musi prowadzić działalność gospodarczą w sektorze HoReCa, turystyka lub kultura oraz potwierdzić, że na dzień 31 grudnia 2019 lub najpóźniej od 20 marca 2020 r. prowadził działalność gospodarczą w sektorze (HoReCa), turystyka, kultura.

 

Wszelkie niezbędne dokumenty, w tym Ogłoszenie o naborze, Regulamin naboru, Kryteria wyboru projektów dostępne są pod adresem: https://kpo.parp.gov.pl/component/grants/grants/inwestycje-w-dywersyfikacje-dzialalnosci-sektora-horeca-oferta-dla-przedsiebiorcow#dokumenty

 

Zachęcamy również do zapoznania się z newsletterem Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie, dostępnym pod adresem

https://link.freshmail.mx/p/9s4vimdaz2/qo92kh21vs

 

Informacja Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie