Nagrody w dziedzinie Sportu za 2023 rok | Znamy laureatów

Doroczne nagrody burmistrza w dziedzinie sportu za rok 2023 zostały przyznane. Burmistrz Giżycka, na podstawie złożonych wniosków oraz własnej inicjatywy, przyznał wyróżnienia i nagrody pieniężne na łączną kwotę 80 000 zł.

Nagrody sportowe Burmistrza Giżycka dla sportowców, trenerów i działaczy sportowych są wyrazem uznania dla wysokich wyników sportowych oraz wkładu pracy na rzecz rozwoju sportu. Nagrody przyznaje Burmistrz z własnej inicjatywy lub na wniosek radnych, związków sportowych, klubów sportowych oraz szkół. Nagrody trafiają do zawodników sportów indywidualnych i drużynowych, wyróżniających się nieprzeciętnymi wynikami, ich trenerów, a także działaczy na rzecz rozwoju kultury fizycznej.

 

Statuetki zostaną wręczone laureatom i wyróżnionym przez Burmistrza Giżycka indywidualnie, 25 kwietnia, podczas uroczystości w hali sportowej MOSiR. Sylwetki nagrodzonych, wybitnych mieszkańców Giżycka, z których sukcesów jesteśmy niezmiernie dumni, prezentujemy poniżej.  

 

LAUREACI NAGRÓD BURMISTRZA W W DZIEDZINIE 

Szczegółową listę 107. nagrodzonych osób określa

Zarządzenie nr 1416/2024 Burmistrza Miasta Giżycka z dnia 26 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dorocznych nagród sportowcom, trenerom oraz działaczom sportowym.

 

SPORTOWCY UHONOROWANI WYRÓŻNIENIEM BURMISTRZA

Lista 262. osób uhonorowanych wyróżnieniem Burmistrza 

 

Plakat