RODO

RODO

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO FANPAGE FACEBOOK

Fala

Administratorzy danych osobowych

 

Administratorem danych osobowych przetwarzanych na fanpage pod nazwą „Miasto Giżycko” jest Gmina Miejska Giżycka, reprezentowana przez Burmistrza Miasta Giżycka Aleja 1 Maja 14, 11-500 Giżycko, tel, 87 732 41 11, urzad@gizycko.pl. Współadministratorem danych osobowych przetwarzanych na portalu społecznościowym jako dostawca narzędzi związanych z fanpage jest Meta Platforms Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia). Zasady przetwarzania danych osobowych portalu Facebook dostępne są pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Gmina Miejska Giżycko przetwarza dane osobowe osób, które dokonały subskrypcji fanpage’a „Miasto Giżycko” poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, albo opublikowały komentarz pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na tym fanpage’u.

 

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych na fanpage

 

Podstawowym celem przetwarzania przez administratora danych osobowych jest prowadzenie fanpage’a pod nazwą „Miasto Giżycko” na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Meta Platforms Ireland Ltd.

 

Skonkretyzowane cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych to:

 

a/ informowanie użytkowników platformy Facebook o prowadzonej przez administratora działalności, promowanie organizowanych przez niego wydarzeń oraz oferowanych usług i produktów;

b/ informowanie o poszukiwaniu pracowników, organizacja konkursów;

c/ badanie satysfakcji i określania jakości świadczonych przez administratora usług,

e/ komunikacja z użytkownikami za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook, takich jak komentarze, wiadomości czy czat.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych to prawnie uzasadnionych interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie m. in. z motywem (47) RODO) polegających m. in. na promowaniu  marki, usług oraz komunikacji z osobami powiązanymi z administratorem (np. pracownicy, klienci).

 

Zakres przetwarzanych danych

 

a/ podstawowe dane identyfikacyjne (którymi może być faktyczne imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez użytkowników na ich własnych profilach w portalu społecznościowym Facebook;

b/ dane publikowane przez użytkowników na fanpage’u (w tym wizerunek, jeżeli użytkownik zamieści zdjęcia);

c/ anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage’a, dostępne za pomocą funkcji Statystyki Grupy Odbiorców (Facebook Audience Insights), udostępnionej przez Facebooka stosownie do warunków korzystania z serwisu Facebook, gromadzone dzięki „plikom cookies”.

 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania. Pani/Pana dane mogą być profilowane przez współadministratora (Facebook) zgodnie z założeniami wynikającymi z regulaminów korzystania z portalu społecznościowego.

 

Odbiorcy danych osobowych

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/Pana dane są udostępniane Meta Platforms Ireland Ltd. na określonych przez portal zasadach dotyczących przetwarzania danych (dostępnych pod adresem:  https://www.facebook.com/about/privacy).

 

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Pani/Pana dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem https://www.facebook.com/about/privacy.

 

Okres przetwarzania / przechowywania danych

 

Pani/a dane osobowe przechowywane do czasu wyrażenia sprzeciwu lub ustania celów przetwarzania.

 

Prawa osób, których dane dotyczą

 

W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

a/ dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;

b/ żądania sprostowania danych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

c/ wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00). Ponadto informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego spółki Meta Platforms Ireland Ltd. (irlandzkiego komisarza ds. ochrony danych osobowych).