Praca w Biurze Paszportowym

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie ogłosił nabór na stanowisko pracy w Biurze Paszportowym w Giżycku, w siedzibie Urzędu Miejskiego, al. 1 Maja 14.  

Na chętnych czeka praca na stanowisku starszego inspektora do spraw obsługi klienta w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w wymiarze 3/4 etatu.

 

Nabór trwa do 16 lutego 2024 r. Szczegóły na

https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/ogloszenie-o-naborze-czlonka-korpusu-sluzby-cywilnej-nr-133372---starszy-inspektor---wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow---gizycko