Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej w Giżycku

Fala

Inwestycja dofinansowana w ramach I edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

 

Inwestycja polega na pracach remontowych i konserwacyjnych, w tym: oczyszczaniu powierzchni, naprawy pęknięć i ubytków, odtworzeniu inskrypcji nagrobków, prac remontowych pomnika oraz pozostałych działań na terenie kwatery, a także remont ogrodzenia.

 

Planowana wartość Inwestycji: 500 000,00 zł

Kwota dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 490 000,00 zł

Planowane zakończenie zadania: III kwartał 2025

Przewidywany okres realizacji Inwestycji: do 12 miesięcy

 

Prace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej fot. N. Guzewicz, praktyka UMPrace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej fot. N. Guzewicz, praktyka UMPrace remontowe na cmentarzu przy ul. Warszawskiej fot. N. Guzewicz, praktyka UM

 

Fot. Natalia Guzewicz, Zespół Szkół Kształtowania Środowiska i Agrobiznesu | Praktyka szkolna UM w Biurze Promocji i Polityki Społecznej