Przebudowa infrastruktury na szlakach WJM | konferencja

europe-g0a00cb984_640 W środę 6 lipca 2022 r. w nowym porcie przy ul. Nabrzeżnej 15 w Giżycku odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dotyczące projektu pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury  związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach  wodnych WJM wraz z budową śluzy  „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”/etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale  Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014–2020.


  W wydarzeniu uczestniczyli Burmistrz Miasta Giżycka Wojciech Karol Iwaszkiewicz wraz z Jagodą Nowicką kierownikiem Biura Projektów oraz pracownikami Urzędu Miejskiego w Giżycku, przedstawiciele Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (Robert Chciuk – pełnomocnik ds. inwestycji związanych z nabrzeżami WJM, Mirosław Markowski - Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Dariusz Święcki - Zastępca Dyrektora Zarządu Zlewni  w Giżycku PGW WP),  Jolanta Piotrowska - Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz przedstawiciele Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 i zarazem partnerzy projektu (Agnieszka Kombel-Gawlik - Dyrektor Biura Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020, Piotr Jakubowski - Przewodniczący Zarządu Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020/Burmistrz Mikołajek, Piotra Felińskiego - Skarbnik Stowarzyszenia Wielkie Jeziora Mazurskie 2020/ Burmistrz Rucianego – Nidy) oraz inni goście.

W tym samym dniu, podczas rejsu statkiem, odbyło się drugie spotkanie informacyjno-promocyjne podsumowujące projekt. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć zrealizowane inwestycje wykonane z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Drugie spotkanie informacyjne było współfinansowane z Funduszy Europejskich.

W ramach projektu Miasto Giżycko przebudowało nabrzeże Jeziora Niegocin od Kanału Giżyckiego do molo, wykonana została także przebudowa portu po dawnej międzyszkolnej Bazie Sportów Wodnych - przeprowadzono prace związane z umocnieniem brzegowym portu, przebudową pirsu, budową slipu i falochronu pełniącego funkcję pomostu pływającego oraz nowym zagospodarowaniem terenu wraz małą architekturą. Wykonano również ostrogi na plaży miejskiej, a sama plaża została odbetonowana. Przebudowano także nabrzeże basenu portu śródlądowego w Giżycku, w ramach którego wykonano prace pogłębiarskie i wymieniono dalby na kanale wlotowym do basenu portowego znajdującego się pomiędzy Portem Ekomarina, a molem giżyckim i kładką dla pieszych. Zadanie trzecie zrealizowane przez Giżycko to udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Łuczańskim (dawniej zwany Giżyckim) polegające na przebudowie kładki pieszej wraz budową miejsca do rekreacji oraz wyremontowaniem części kanału, tj. wykonanie umocnień brzegu i pogłębienie dna kanału.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności turystycznej zasobów dziedzictwa naturalnego obszaru Wielkich Jezior Mazurskich.

Beneficjentem jest Stowarzyszenie Wielkie Jeziora Mazurskie 2020 (wnioskodawca) oraz partnerzy projektu: Gmina Mikołajki, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida oraz Gmina Miejska Giżycko, którzy otrzymali łącznie 39 776 315,30 zł dofinansowania. Okres realizacji projektu to lata 2015 – 2022.

informacje: kierownik Biura Projektów UM Giżycko Jagoda Nowicka

fot. gizycko.pl K. Zadroga