Przetarg na dzierżawę nieruchomości na Placu Targowym

OBWIESZCZENIE NR 40/2024

 

Burmistrz Miasta Giżycka ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę na okres nieoznaczony nieruchomości położonych na Placu Targowym w Giżycku na działce oznaczonej nr geod. 540/2.

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 7 o powierzchni  zabudowy 9 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;84.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 8 o powierzchni  zabudowy 9 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;84.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 10 o powierzchni  zabudowy 11,80 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;84.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 300,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  11 o powierzchni  zabudowy 9 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;91.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. 5. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  13 o powierzchni  zabudowy 9 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;93.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  14 o powierzchni  zabudowy 9 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;90.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  15  o powierzchni  zabudowy 9 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;90.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  19  o powierzchni  zabudowy 10 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;97.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  20  o powierzchni  zabudowy 8 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;98.

Wywoławcza stawka czynszu dzierżawy: 140,00 zł + 23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. 10. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  21  o powierzchni  zabudowy 8 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;99.

Wywoławcza stawka czynszu: 140,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  22 o powierzchni  zabudowy 10 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;96.

Wywoławcza stawka czynszu: 140,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr 24 o powierzchni  zabudowy 9 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;95.

Wywoławcza stawka czynszu: 140,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 70,00 zł;

Postąpienie minimalne: 10,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  28  o powierzchni  zabudowy 11 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;63.

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  34  o powierzchni  zabudowy 11 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;69.

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  35  o powierzchni  zabudowy 11 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;70.

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  39  o powierzchni  zabudowy 11 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;74.

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł +23%VAT – miesięcznie,

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  41  o powierzchni  zabudowy 11 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi część budynku oznaczonego w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;2.

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  1 - 2 o powierzchni  zabudowy 22 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;75.

Wywoławcza stawka czynszu: 380,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 190,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Zabudowana wiata - stanowisko handlowe nr  4 - 5 o powierzchni  zabudowy 22 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;77.

Wywoławcza stawka czynszu: 380,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 190,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Stanowisko handlowe nr  4a o powierzchni  zabudowy 17 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony
  w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;102.

Wywoławcza stawka czynszu: 370,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 190,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Stanowisko handlowe nr  7a o powierzchni  zabudowy 11 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony
  w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku nr ewidencyjnym 2-540/2;104.

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

 1. Stanowisko handlowe nr  14a o powierzchni  zabudowy 11 m2  wraz  z gruntem pod stanowiskiem stanowiącym część działki o nr geod. 540/2 opisanej w KW OL1G/00014722/3, położonej na Placu Targowym w Giżycku - stanowisko stanowi budynek oznaczony
  w kartotece Ewidencji Gruntów i Budynków Starostwa Powiatowego w Giżycku
  nr ewidencyjnym 2-540/2;52

Wywoławcza stawka czynszu: 300,00 zł +23%VAT - miesięcznie;

Wadium: 150,00 zł;

Postąpienie minimalne: 20,00 zł;

 

Do czynszu dzierżawnego ustalonego w drodze przetargu, zgodnie z przepisami ustawy  
z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.2024.361 t.j.) zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

 

Dzierżawca w ramach czynszu dzierżawnego zostanie zobligowany do ponoszenia opłat z tytułu odbioru odpadów komunalnych. Wysokość tych opłat zostanie ustalona w kwocie odpowiadającej aktualnej stawce opłaty ustalonej przez Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami za zadeklarowaną przez Dzierżawcę ilość odpadów.

Do obowiązków dzierżawcy będzie należało uiszczanie podatku od nieruchomości oraz opłat za dostawę mediów.

Dzierżawcy terenu pod stanowiskami są zobowiązani do stosowania postanowień regulaminu targowiska przyjętego uchwałą nr XXXIX/87/2013 Rady Miejskiej
w Giżycku z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia  regulaminu targowiska miejskiego, zmienionego uchwałą nr V/12/2015 Rady Miejskiej w Giżycku z dnia 19 lutego 2015 r.

Przygotowanie terenu w tym wszelkie podłączenia do infrastruktury technicznej uzbrojenia podziemnego i naziemnego terenu (energia, woda i kanalizacja) odbędą się na koszt dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą być uzgodnione z wydzierżawiającym. 

Zgodnie z postanowieniami regulaminu istnieje możliwość wydzierżawienia terenu towarzyszącego przed stanowiskami handlowymi przeznaczonego na wystawienie towaru.

Dzierżawca będzie zobowiązany do  uzyskania przewidzianych prawem uzgodnień i pozwoleń w tym przewidzianych prawem budowlanym. Na prowadzenie określonej działalności należy uzyskać wszelkie wymagane prawem pozwolenia.

 

Uwagi:

 1. Pierwszy przetarg na dzierżawę w/w stanowisk odbył się 21 grudnia 2023 r.
 2. Przetarg na dzierżawę w/w stanowisk odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2024 roku,
  od    godz.  9:00
    w    budynku   Urzędu  Miejskiego  w Giżycku  w pokoju 121, w przypadku zgłoszenia większej liczby uczestników istnieje możliwość przeprowadzenia czynności przetargowych w sali konferencyjnej urzędu. Licytację będą się odbywały co 15 min w kolejności podanej w ogłoszeniu o przetargu.
 3. Osoby przystępujące do  przetargu  winny   wpłacić   wadium  w  wysokości  podanej  
  w Obwieszczeniu do dnia 19 kwietnia 2024 r. (włącznie) na konto Urzędu  Miejskiego w Giżycku PEKAO S.A. 42 1240 5787 1111 0010 5856 4508. W tytule należy podać numer stanowiska, którego przetarg dotyczy. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków na rachunek Urzędu Miejskiego w Giżycku.
 4. Do przetargu należy przystąpić osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem.
 5. Do przetargu mogą przystąpić wyłącznie osoby nieposiadające jakichkolwiek zaległości wobec Gminy Miejskiej Giżycko.
 6. Przystępując do przetargu należy okazać komisji przetargowej dokument tożsamości.
 7. Wadium zwycięzcy przetargu zostanie zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego, pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia przetargu. Zwrot wadium wpłaconego przelewem nastąpi na konto, z którego nastąpiła wpłata. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej czynszu wywoławczego.
 8. Wpłata wylicytowanego czynszu dzierżawnego powiększonego o podatek VAT będzie się odbywała do ostatniego dnia każdego miesiąca obowiązywania umowy, której data zawarcia zostanie wyznaczona w okresie trzech tygodni od dnia przeprowadzonego przetargu.
 9. Czynsz dzierżawny będzie ulegał podwyższeniu na kolejny rok kalendarzowy
  o podany w komunikacie Prezesa GUS stopień odpowiadający wysokości wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów w stosunku do roku poprzedniego. W przypadku, gdy Wydzierżawiający odstąpi od zawiadomienia o podwyższeniu czynszu w danym roku, czynsz może ulec podwyższeniu w kolejnych latach o wartość skumulowaną wymienionego wskaźnika GUS za każdy rok.
 10. Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nie stawi się do zawarcia umowy bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, Burmistrz Miasta może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Strony umowy dzierżawy mogą rozwiązać umowę za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca.
 12. Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu lub jego odwołania z ważnych powodów, a wpłacone wadium zostanie zwrócone. Zastrzega się możliwość uzupełnienia lub zmiany warunków przetargu oraz w uzasadnionych przypadkach zastrzega się możliwość zmiany terminu przetargu i terminu wpłaty wadium.
 13. Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Wydziale Mienia Urzędu Miejskiego w Giżycku, w pokoju 121, tel. 798-619-484, natomiast informacje techniczne dotyczące przedmiotu dzierżawy udziela Zarządca targowiska – Administrator Sp. z o. o. w Giżycku (11-500 Giżycko, ul. Pocztowa 3, tel. 89 428 24 52).

Szkic do obwieszczenia na https://bip.gizycko.pl/wiadomosci/16270/wiadomosc/744641/obwieszczenie_nr_402024__burmistrz_miasta_gizycka_oglasza_drugi_