PSZOK w Giżycku od 9 kwietnia

W sobotę 9 kwietnia w Giżycku zacznie funkcjonować nowy, tymczasowy, mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Droga do pozbycia się problematycznych odpadów będzie, dosłownie, znacznie krótsza.

 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie otwiera tymczasowy mobilny PSZOK przy ul. Wileńskiej. Punkt będzie czynny w poniedziałki, środy i soboty w wyznaczonych godzinach. Przypominamy, że w  punkcie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny przyjmowane są nieodpłatnie. Usługa zawarta jest w ramach ogólnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Odpady należy dostarczyć własnym transportem.

Godziny otwarcia PSZOK przy ul. Wileńskiej

W pozostałe dni odpady można dostarczyć do PSZOK w Spytkowie, który jest czynny od poniedziałku do piątku w  godzinach  9:00 – 17:00 oraz sobota w godzinach 8.00-13:00. Więcej informacji na www.zuokspytkowo.pl i www.mzmgo.mazury.pl


Jakie odpady można oddać w PSZOKu?

 

Na podstawie informacji: ZUOK Spytkowo, fot. ZUOK Spytkowo