Trwa IV edycja Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Do 31 marca trwa nabór do IV edycji odsłony Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. Tematem przewodnim tej edycji są „Polskie tradycje wielkanocne”..

Konkurs zainicjowany przez Małżonkę Prezydenta PR - Agatę Kornhauser-Dudę, został objęty Jej Honorowym Patronatem. Uczestnikami Konkursu mogą być Koła Gospodyń Wiejskich (zwane dalej także: „KGW” lub „Koła”):

    1. wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, o którym mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2023 r. poz. 1179);

    2. działające na podstawie ustawy z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.U. z 2022 r. poz. 281);

    3. stowarzyszenia skupiające kobiety z terenów wiejskich, których statutowym celem działania jest w szczególności rozwój kultury ludowej, w tym kultury lokalnej i regionalnej, promocja i pielęgnowanie lokalnych tradycji kulinarnych, a także działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Uczestnikami IV edycji Konkursu nie mogą być Koła będące Laureatami etapu ogólnopolskiego (miejsca I - III) poprzednich edycji Konkursu.

 

Koła Gospodyń Wiejskich zgłaszają się samodzielnie poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres: konkurs.KGW@prezydent.pl

 

Plakat

Wzorem poprzednich edycji, etap wojewódzki odbędzie się w formule online, natomiast etap ogólnopolski planowany jest jako wydarzenie stacjonarne. W wydarzeniu planowany jest udział Małżonki Prezydenta RP. Ogłoszenie zwycięzców oraz wręczenie nagród nastąpi podczas Dożynek Prezydenckich 2024 w Warszawie.

 

Szczegóły dotyczące Konkursu można odnaleźć także na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta RP, pod adresem: www.prezydent.pl/malzonka-prezydenta.