Paszport

Paszport

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Paszport dla małoletnich

Fala

Wymagane dokumenty:

 1. Obydwoje rodzice z ważnymi dokumentami tożsamości
  (paszport, dowód osobisty) wystawionymi na aktualnie używane nazwisko.
 2. Ważny dokument paszportowy lub ważny dowód osobisty małoletniego, o ile został wydany.
 3. Dowód uiszczenia opłaty (możliwość płatności kartą na stanowisku przyjmowania wniosków).
 4. Jedno zdjęcie paszportowe, które nie może być starsze niż 6 miesięcy. Spełniające następujące wymogi: https://www.gov.pl/web/gov/zdjecie-do-dowodu-lub-paszportu

Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu wymagana jest obecność małoletniego powyżej 5 roku życia.

                          

Ważna informacja !

Wniosek dla dziecka do 12 roku życia  może zostać złożony elektronicznie: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-paszport-dla-dziecka 

Jeden z rodziców nie może być obecny w urzędzie? Może wyrazić zgodę na paszport dla dziecka na trzy sposoby:

Zgoda jest jednorazowa, na jeden paszport!

 

Odbiór dokumentów:     

 • Paszport dziecka odbiera jeden rodzic. Należy zabrać do urzędu ważny paszport dziecka, żeby go anulować.
  · Jeśli wniosek był składany stacjonarnie, to dziecko nie musi być przy odbiorze paszportu.
  · Jeśli wniosek był składany przez e-usługę, dziecko które ma powyżej 5 lat, musi być obecne przy odbiorze paszportu.

Opłata za wydanie dokumentu paszportowego dla osoby małoletniej:

15 zł – osoby małoletnie do 12 roku życia posiadające ważną kartę dużej rodziny;

            30 zł – osoby małoletnie do 12 roku życia;

35 zł – osoby małoletnie między 12 a 18 rokiem życia posiadające ważną kartę dużej rodziny;

          70 zł – osoby małoletnie między 12 a 18 rokiem życia

 

Okres ważności dokumentu paszportowego:

             5 lat -  osoby małoletnie do 12 roku życia

            10 lat – osoby małoletnie powyżej 12 roku życia