Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Modernizacja budynku dawnego kina „Fala” na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I

Fala

Flaga Polski i godło

Promesa Wstępna: Edycja2/2021/440/PolskiLad

 

Modernizacja budynku dawnego kina „Fala” na Giżyckie Centrum Pokoleń - etap I

 

Celem zadania jest rewitalizacja budynku dawnego kina „Fala” przyczyniająca się na poprawę jakości życia mieszkańców i powstania nowych miejsc pracy, w związku z uruchomieniem nowej oferty usług skierowanej do każdej grupy wiekowej.

Idea funkcjonowania Centrum Pokoleń ma łączyć wszystkie pokolenia i ożywić centrum miasta.

W zakresie zadania będzie wykonanie dokumentacji projektowo-kosztowej oraz robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej, a także konserwatorskiej.

W zakresie robót budowlanych będzie m.in. rozbiórka obiektów budowlanych, odrestaurowanie części zabytkowej budynku, wykonanie nowych pomieszczeń wraz z niezbędnymi instalacjami i wyposażeniem, a także zagospodarowanie przyległych terenów.

 

Przewidywana wartość inwestycji: 21 761 000,00 zł

Dofinansowanie: 19 584 900,00 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: III kwartał 2026 roku

 

Dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja druga

 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

 

Logotypy

Logotypy

 https://www.bgk.pl/polski-lad/

Kino FalaKino FalaKino FalaKino Fala