Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku

Fala

Flaga Polski i godło

Promesa: Edycja3PGR/2021/1939/PolskiLad

 

Opracowanie dokumentacji i przebudowa boisk wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Giżycku

 

Celem projektu jest poprawa warunków życia mieszkańców.

Modernizacja kompleksu sportowego realizowana na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego w szkole, jak również na rozwój aktywnego spędzania czasu wolnego przez społeczność lokalną oraz prowadzenie imprez sportowych i rekreacyjnych.

Zadanie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zakres zadania: boisko do piłki ręcznej, boisko do piłki  siatkówkowej, bieżnia o dł. 60 m, skocznia do skoku w dal, kosze do piłki koszykowej, teren rekreacyjny z małą architekturą, siłownia kalisteniczna, roślinność, rozbiórka budynku gospodarczego, ogrodzenie z bramą, droga dojazdowa ppoż.

 

Przewidywana wartość inwestycji: 2 485 833,45 zł

Dofinansowanie: 1 912 103,09 zł

Planowany termin zakończenia inwestycji: II kwartał 2024 roku

 

Dofinansowanie otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja trzecia - PGR

 

Korzyści z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych:

Logotypy

Logo Polski Ład

 https://www.bgk.pl/polski-lad/

Szkoła Podstawowa nr 2