2014-2020

2014-2020

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Termomodernizacja - budynek przy ul. Wodociągowej 17

Fala

Poprawa efektywności energetycznej budynku publicznego położonego przy  ul. Wodociągowej 17 w Giżycku

 

Cel projektu:

Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym poprzez termomodernizację, inteligentne zarządzanie energią i

wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w infrastrukturze publicznej.

 

Cele szczegółowe:

• Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie Giżycka, poprzez redukcję kosztów ogrzewania (problemy: niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);

 

• Podwyższenie standardu technicznego oraz obniżenie kosztów użytkowania i konserwacji budynków użyteczności publicznej (problem: wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej);

 

• Zmniejszenie emisji CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska, wynikające z mniejszego zapotrzebowania na ciepło (problemy: niska efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej oraz wysokie zużycie energii cieplnej i elektrycznej

oraz niska wydajność kotłowni w budynkach użyteczności publicznej)

Planowany efekt:

Efektem niniejszego projektu będzie zmniejszenie emisji CO2 do powietrza, zmniejszenie energochłonności budynku, podwyższenie sprawności układów grzewczych, eliminacja źródeł węglowych, wprowadzenie produkcji energii na potrzeby własne pozyskanej ze źródeł odnawialnych.

 

Wartość projektu:   1 579 433,39 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  738 371,10 zł

 

 

Data rozpoczęcia realizacji projektu: 2016-03-11

 

Data rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu:2018-06-11

 

Data finansowego zakończenia realizacji projektu: 2018-12-30

 

 

 

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie kompleksowej i głębokiej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ul. Wodociągowej 17 w Giżycku, w którym prowadzona jest działalność lecznicza w zakresie POZ.

 

 

 Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy (Załącznik nr 1)

Wzór graficzny tablicy informacyjnej  (Załącznik nr 2)

Informacja o wyborze oferenta