2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen wraz z zagospodarowaniem

Fala

 

 

 "Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie"

 

Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Z ZAKRESU:
OSI PRIORYTETOWEJ 2 – Turystyka Działanie – 2.1Wzrost potencjału turystycznego Poddziałanie – 2.1.5 dziedzictwo kulturowe

 

Projekt będzie realizowany w latach 2012-2014

 

Całkowita wartość projektu: 3 729 109,46 zł

Koszty kwalifikowane:  3 096 498,14 zł

Dotacja 85% do kosztów kwalifikowanych: 2 632 023,40 zł

 

Wkład własny: 464 474,74 zł + koszty niekwalifikowane

Koszty niekwalifikowane: 632 611,32 zł
(VAT – GCK odzyskuje VAT w 91% dlatego jest kosztem niekwalifikowanym) 

 

 

  Przedmiotem projektu jest realizacja inwestycji w trybie zaprojektuj i wybuduj polegającej na adaptacji Laboratorium Prochowego oraz Wozowni ze Stajnią w Twierdzy Boyen.

 

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY do pobrania

 

 

W Laboratorium Prochowym zlokalizowane zostanie muzeum broni, natomiast w Wozowni ze Stajnią zostanie utworzony Pawilon Wystawowy.  W ramach projektu przewidziano również wyposażenie obiektów w sprzęt, zagospodarowanie terenu wokół obiektów oraz połączenie obu obiektów ciągiem pieszym, a także zakup  wielofunkcyjnych urządzeń językowych, które  pozwolą grupom obcojęzycznym na zwiedzanie obiektów w Twierdzy bez przewodnika. Obiekty objęte zostaną również monitoringiem.

 

 

 

Projekt będzie realizowany w następujących etapach:

  1. Wykonanie dokumentacji technicznej zgodnie z zaleceniami programu konserwatorskiego zakończone uzyskaniem pozwolenia na budowę – 2012 r.
  2. Adaptacja Laboratorium na muzeum broni – pow. 399,00 m2. W muzeum dostępnych będzie 5 sal ekspozycyjnych, zespół toalet wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Laboratorium zostanie wyposażone również w system nagłośnieniowy. Elementem kończącym adaptację Laboratorium na Muzeum będzie zakup wyposażenia tj: mebli, gablot, sprzętu komputerowego, rzutnika multimedialnego, ekranu, tablicy interaktywnej - 2013 – 2014 r.
  3. Adaptacja Wozowni ze Stajnią na Pawilon wystawowy – pow. 372,00 m2. W Pawilonie Wystawowym dostępne będą dwie duże sale wystawowe na parterze oraz na antresoli. Sala wystawowa na parterze z możliwością bezpośredniego wyjścia na zewnątrz. W obiekcie znajdować się będzie również sala recepcyjna oraz toaleta wraz z łazienką dla osób niepełnosprawnych. Elementem kończącym adaptację Wozowni na Pawilon  będzie zakup wyposażenia tj: mebli, gablot, sprzętu komputerowego, rzutnika multimedialnego, ekranu, tablicy interaktywnej – 2013 – 2014 r.
  4. Zakup wielofunkcyjnych urządzeń językowych (45 szt.). Urządzenia te pozwolą grupom obcojęzycznym na zwiedzanie obiektów w Twierdzy bez przewodnika.
  5. Monitoring obiektu – zgodnie z zaleceniami programów konserwatorskich obu obiektów – należy wprowadzić ich monitoring chroniący je przed spaleniem oraz kradzieżą.

Projekt jest komplementarny z projektem "Opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku" współfinansowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt był realizowany przez miasto w roku 2009.  Celem ogólnym projektu było zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej terenu Twierdzy Boyen w Giżycku. Przedmiotem projektu było opracowanie studium wykonalności dla Twierdzy Boyen w Giżycku oraz Programu Funkcjonalno-Użytkowego. W oparciu o niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy powstał projekt współfinansowany z RPO Warmia i Mazury 200-2013.

 

W ramach innego projektu "Mazurski Masterplan Regulacja Gospodarki Wodno-Ściekowej w Gminach Regionu WJM - Aglomeracja Giżycko" teren Twierdzy Boyen zostanie uzbrojony co jest niezwykle istotne z punktu widzenia atrakcyjności inwestycyjnej obiektu i realizacji przyszłych przedsięwzięć (o projekcie...).

 

 

WARTO ZOBACZYĆ:
informacje o studium, koncepcja zagospodarowania fortyfikacji i wizualizacje

 

 

Wniosek aplikacyjny o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach RPO Warmia i Mazury 2007-2013 został opracowany przez Urząd Miejski w Giżycku (właściciel fortyfikacji) we współpracy z Giżyckim Centrum Kultury, które aktualnie zarządza obiektem.

 

 

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

 

 

Projekt pn. "Adaptacja obiektów w Twierdzy Boyen w Giżycku wraz z zagospodarowaniem terenów oraz zakupem wyposażenia wpływającego na ich unowocześnienie" dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013