2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Ekomarina

Fala

 

 

 

 

Największy na Mazurach nowoczesny port pasażerski i jachtowy nad jez. Niegocin
ze 138 miejscami do cumowania

 

WWW.EKOMARINAGIZYCKO.PL

 

fot. Urząd Miejski w Giżycku, sierpień 2010

 

FOTOGALERIA EKOMARINY:

Zobacz fotogalerię Ekomariny i zdjęcia z lotu ptaka!

 

Cennik i regulamin korzystania zobacz...

 

 

MIASTO GIŻYCKO POZYSKAŁO PRAWIE 10 MILIONÓW ZŁ
NA BUDOWĘ PORTU PASAŻERSKIEGO EKOMARINA
(dofinansowanie przewidziane w złożonym wniosku)

 

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Działanie 5.1. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej warunkującej rozwój regionalny

Poddziałanie 5.1.4. Infrastruktura portowa

 

Wartość projektu: 19.728.904,73 zł

Dofinansowanie: 8.807.366,26 zł
Wkład własny: 8.807.366,27 zł (50% wydatków kwalifikowalnych)

kwoty wynikające z przetargów i realizacji

 

Termin realizacji: kwiecień 2009 - październik 2010

 

 

  O PORCIE

 

Nowoczesny port pasażerski EKOMARINA z pełnym zapleczem technicznym, sanitarnym, poprawiającym bezpieczeństwo pasażerów oraz przewoźników powstał w Giżycku w roku 2010. Port zbudowano nad jez. Niegocin.

 

EKOMARINA jest usytuowana w bardzo atrakcyjnym miejscu, pomiędzy molem spacerowym nad jez. Niegocin a torami kolejowymi, przy głównej trasie spacerowej Giżycka, jaka powstaje pomiędzy terenami turystycznymi nad Niegocinem. W pobliżu Ekomariny wybudowano kładkę nad torami, ze schodami po obu stronach promenady oraz windą dla osób niepełnosprawnych i osób z wózkami.  Jest to doskonały punkt widokowy, ale co najważniejsze kładka łączy port i nabrzeże jez. Niegocin  z centrum miasta i pasażem, przy którym rozwija się kompleks usługowo-turystyczny z kamienicami, kawiarniami, restauracjami, apartamentami.


Na budowę portu o wartości ponad 19 mln zł Giżycko pozyskało środki unijne na 50 % wartości inwestycji.

 

fot. Urząd Miejski w Giżycku, sierpień 2010

 

Ekomarina to doskonała oferta dla żeglarzy, turystów i inwestorów. Giżycko jest otwarte na współpracę  z podmiotami chcącymi inwestować w Ekomarinę np. na zasadzie partnerstwa publiczno-prywatnego. Port rozpoczął działalność w 2011 roku, a urczyste otwarcie obiektu nastąpiło 16 lipca 2011 r. z udziałem prezydenta RP i wielu znamienitych gości. Towarzyszyła temu akcja "Mazury Cud Natury" i promocja Krainy Wielkich Jezior Mazurskich w plebiscycie na 7 Nowych Cudów Natury.

 

fot. Urząd Miejski w Giżycku, 16 lipca 2011

 

do pobrania:

ULOTKA INFORMACYJNA

PREZENTACJA


 

Basen portowy to keja dla 138 jednostek pływających (106 stanowisk do 12 m długości i 32 stanowiska powyżej 12 m), 6 stanowisk serwisowych oraz slip. Żeglarze mają dostęp do energii elektrycznej i wody. Marina jest Eko. Port wyposażony jest w system odbioru ścieków i nieczystości z jednostek pływających. Obiekt jest ogrzewany i podgrzewany wodą z pomp cieplnych i systemów solarnych.

 

Zobacz fotogalerię Ekomariny i zdjęcia obiektów!

 

fot. Urząd Miejski w Giżycku, styczeń 2011

 

W głównym obiekcie EKOMARINY o powierzchni blisko 2500 m2, znajduje  kapitanat portu i kasy portowe, centrum informacji turystycznej, galeria do wystaw fotografiki i form wizualnych o tematyce wodniackiej i związanej  z jeziorami, lokale usługowe, sklepy żeglarskie, warsztaty szkutnicze i mechaniczne, posterunek służb porządkowych.

 

Zaprojektowano również wieżę i tarasy widokowe oraz sale konferencyjne. W obiekcie siedzibę mają też organizacje pozarządowe, które w wyniku swoich działań wpłyną pozytywnie na wzrost aktywności społecznej mieszkańców oraz na rozwój sportów wodnych zarówno zimą jak i latem.

 

fot. Urząd Miejski w Giżycku

 

W budynku obok znajdują się sanitariaty (412 m2), a budynku techniczno-gospodarczym (146m2) kuchnia do obsługi portu i pralnia. Cały teren został uzbrojony w sieć energetyczną, oświetlony, wybudowano 2900 m2 chodników, drogi, place wewnętrzne oraz parking na 172 miejsca postojowe: 168 dla samochodów osobowych i 4 dla autobusów. Parking przed mariną jest całodobowo monitorowany.

 

Na terenie portu swoją siedzibę mają ratownicy z Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Są tu pomieszczenia dla osób poszkodowanych podczas wypadków na wodzie, pomieszczenia usług związanych z obsługą wodniaków i motorowodniaków.

 

 

OFERTA DLA ŻEGLARZY

 

Żeglarze mają dostęp do energii elektrycznej i wody. Na terenie portu są sanitariaty, kuchnia i pralnia, parkingi na 172 miejsca postojowe i duże pole kempingowe. Obiekt jest całodobowo monitorowany.

 

Zachętą dla żeglarzy mogą być praktyczne rozwiązania jak np. Portkarta umożliwiająca nielimitowane korzystanie z następujących usług i urządzeń: toalety, prysznice, umywalki, zmywalnia naczyń, kuchnia, pralka, suszarka, żelazko oraz pomieszczenie opróżniania i czyszczenia toalet chemicznych. Ekomarina ma również przygotowane rabaty na postoje, pobyty w porcie i camping oraz oferty specjalne dla rodzin i większych grup. Atrakcyjne są również same postoje rezydenckie, na które również są jeszcze wolne miejsca. (Cennik wszystkich usług w porcie Ekomarina Giżycko).

 

 

Z realizacji projektu

 

Wniosek o dofinansowanie projektu został złożony przez Gminę Miejską Giżycko 2 grudnia 2008 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie. Projekt przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną (przy ocenie merytorycznej uzyskał 79 pkt. na 80 możliwych) oraz strategiczną, przy której otrzymał 97 pkt. na 100 możliwych. Zakładał on całkowity koszt przedsięwzięcia na kwotę 19 998 999,99 zł i dofinansowanie w wysokości 9 403 520,09 zł (50% wydatków kwalifikowanych) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

 

24 lutego 2009 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Warmia i Mazury na lata 2007-2013, podjął uchwałę w sprawie wyboru projektu pn. „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA w Giżycku”  do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 z  konkursu 01/08/5.1.4.

 

Realizację projektu rozpoczęto w lutym 2009 r. (ogłoszenie przetargu na nadzór inwestorski). 12 czerwca ogłoszony został przetarg na budowę portu. Spośród czterech ofert wybrana została najkorzystniejsza na kwotę 17.948.100 zł brutto, złożona przez Konsorcjum: Hydrobudowa S.A. – lider Konsorcjum z Gdańska oraz Przedsiębiorstwo Budowlane M. Minikowicz, M. Minikowicz Sp. j. z Giżycka (ogłoszenie o wyniku przetargu na budowę z 21 sierpnia 2009).

 

 

Lokalizacja inwestycji

 

12 czerwca 2009 r. w Giżycku  nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu z udziałem Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego Pana Jacka Protasa oraz Burmistrz Giżycka Jolanty Piotrowskiej.

 

9 września 2009 r. podpisana została umowa na „Budowę portu pasażerskiego EKOMARINA  w Giżycku"pomiędzy giżyckim samorządem, reprezentowanym przez Z-cę Burmistrza Pawła Czacharowskiego oraz Naczelnika Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego Różę Cudzanowską, a wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą inwestycji: Konsorcjum: Hydrobudowa S.A. – lider Konsorcjum z Gdańska oraz Przedsiębiorstwo Budowlane M. Minikowicz, M. Minikowicz Sp. j. z Giżycka.

 

Inwestycja zakończyła się w październiku 2010 r. (termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu tj. data podpisania ostatniego protokołu odbioru – 29.10.2010 r.).

 

 

Giżycko i jez. Niegocin z lotu ptaka

 

O projekcie

 

W ramach projektu:

- wyremontowano i zmodernizowano budynek główny o powierzchni użytkowej 2431,60 m2 (obecny budynek dawnej hali „Mamr”, który został poddany adaptacji i rozbudowie, obecnie ma powierzchnię użytkową 950,71 m2), sanitariaty, pomieszczenia dla służb zabezpieczających bezpieczeństwo na wodzie oraz obsługi portu

- wybudowano sanitariat o powierzchni użytkowej  412,70 m2

- wybudowano budynek techniczno – gospodarczy przy sanitariatach – 146,5 m2

- wybudowano port pasażerski, w którym stworzonych zostało 136 miejsc dla wieloosobowych jednostek pływających

- uzbrojeno teren EKOMARINY w sieć energetyczną i oświetlenie terenu;

- drogi, place wewnętrzne oraz parking na 168 miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i 4 dla autobusów

- chodniki o powierzchni użytkowej ok. 2900 m2.

 

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury portowej wpływa na poprawę wewnętrznej spójności transportowej oraz rozwój żeglugi śródlądowej na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. Dzięki modernizacji i budowie portu poprawiło się bezpieczeństwo osób z niego korzystających.

 

Budowa portu otworzyła miasto na jezioro, przybliżyła też Giżycko żeglarzom odwiedzającym port. Pozwoli nam to wykorzystać drzemiące w mieście rezerwy związane z możliwością tworzenia miejsc pracy i przyczyni do wzrostu ekonomicznej aktywności regionu oraz jego atrakcyjności dla turystów, inwestorów i mieszkańców.

 

System Wielkich Jezior Mazurskich jest jednym z najbardziej popularnych ośrodków turystyki i zdecydowanie największym ośrodkiem żeglarskim w Polsce. Z turystyką nadzieje na rozwój regionu wiążą zarówno władze lokalne jak i społeczność Mazur. Charakter turystyki mazurskiej jest zdeterminowany atrakcjami, jakie przyciągają gości. Niezależnie od tego, że oferta turystyczna jest stale urozmaicana, koronną atrakcją pozostaje przyroda, a przede wszystkim jeziora.

 

O znaczeniu presji turystycznej na środowisko może przekonać porównanie liczby mieszkańców stałych z liczbą turystów. W szczycie sezonu na obszarze miast i gmin w całości obejmujących główny szlak Wielkich Jezior Mazurskich przebywa około 120000 mieszkańców i 47000 turystów, z czego ponad połowa (27400) to osoby nocujące na jachtach i polach biwakowych. Jeżeli pod uwagę wziąć obszar zlewni bezpośredniej Wielkich Jezior Mazurskich, to jest on zamieszkały przez 60 tys. osób, a w szczycie sezonu na samych jachtach, polach namiotowych i przystaniach przebywa na nim dodatkowo ok. 26 tys. turystów.

 

Kolejne etapy realizacji inwestycji:  

listopad 2009
 

lipiec 2010

 

lipiec 2011

 

 

 

 

Projekt pn. „Budowa portu pasażerskiego EKO-MARINA  w Giżycku"

dofinansowany  ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013

    Port Ekomarina nad jez. Niegocin w Giżycku

ul. Dąbrowskiego 14
11-500 Giżycko

www.ekomarinagizycko.pl  

 

Obiektem zarządza Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji kontakt:

Dariusz Klimaszewski Kierownik Ekomariny
tel. 509 805 635 klimaszewski@mosirgizycko.pl

Marian Mieńko Dyrektor MOSiR
tel. 500 080 893 biuro@mosirgizycko.pl

 

Właściciel Ekomariny - Miasto Giżycko kontakt:

Zastępca Burmistrza Roman Łożyński

Urząd Miejski w Giżycku
al. 1 Maja 14
11-500 Giżycko
Tel.: +48 87 428 23 65, Fax: +48 87 428 52 41
e-mail: roman.lozynski@gizycko.pl

 

Archiwum

Przetargi i konkursy:

 

sezon 2012

sezon 2011