2007-2013

2007-2013

Scroll Indicator
Kontakt Biuletyn Informacji Publicznej

Giżycko 2011-2013 - budowa marki, promocja lokalnej gospodarki..

Fala

 

 

„Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach”

 

Projekt złożony przez miasto Giżycko

„Giżycko 2011 – 2013 – budowa marki, promocja lokalnej gospodarki poprzez organizację oraz udział w ponadlokalnych i regionalnych wydarzeniach” w drodze konkursu otrzymał dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

Oś Priorytetowa: 1 Przedsiębiorczość

Działanie: 1.3Wspieranie wytwarzania i promocji produktów regionalnych

 

 

 

Wartość projektu:
1.765.001 zł

 

Wysokość dofinansowania:

 968.000 zł (55 % wartości projektu)

 

Wkład własny:
797.001 zł (45% wartości projektu)

 

Okres realizacji:

kwiecień 2011 – grudzień 2013

 

W tym:

2011 - wydatki 205.533 zł wkład własny 92.490 zł dofinansowanie 113.043 zł

2012 - wydatki 839.420 zł (w tym audyt 5000 zł niekwalifikowalne) wkład własny 380.489 zł dofinansowanie 458.931 zł

2013 - wydatki 710.048 zł wkład własny 319.522 zł dofinansowanie 390.526 zł

 

Marka Giżycka ma potencjał, by nie być jedną z wielu miejscowości turystycznych w Polsce, lecz stać się wyraźnym punktem inwestycyjnym na mapie kraju, a tym samym stworzyć dogodne warunki mieszkańcom tworząc pozytywny wizerunek miasta. Wizerunek jest kluczem do rozwoju miasta. Każde miasto chce przyciągać turystów, inwestorów i nowych mieszkańców, bo to oni poprawiają lokalną koniunkturę, ożywiają miejscowy rynek pracy. Aby wykreować pożądany wizerunek potrzebne jest znalezienie i wypromowanie unikalnej cechy, która wyróżnia miasto na tle innych. Ważne jest budowanie marketingowego wizerunku miasta, na który składa się wiele elementów. Ważne, aby te elementy były spójne  i wzajemnie się uzupełniały.

 

Na budowę marki Giżycka składają się:

1. działania promocyjne tworzące pozytywny wizerunek na zewnątrz,

2. działania inwestycyjne,
3. pozytywny wizerunek miasta przez jego mieszkańców.

 

Najistotniejszym elementem budowania marki miasta jest promocja i dotarcie do jak największej grupy docelowej. Od skutecznego systemu komunikacji z inwestorami, przedsiębiorcami, organizacjami gospodarczymi, politycznymi czy mediami zależy to, w jaki sposób zwiększymy ich wiedzę na temat Giżycka, jako miejsca atrakcyjnego dla turystów, inwestorów i mieszkańców.

 

W ramach realizacji projektu wykorzystano więc następujące narzędzia i elementy:

 

·        KAMPANIE  W MEDIACH: internetowe w polskich portalach informacyjno-turystycznych (trzy), prasie (trzy),  radiu (trzy), telewizji – emisje trzech programów i trzy kampanie z wykorzystaniem spotów reklamowych.

 

·        WYDAWNICTWA PROMOCYJNE I PUBLIKACJE INWESTYCJNE: foldery „Giżycko” i „Twierdza Boyen”, publikacja „Inwestuj w Giżycku” oraz prezentacja multimedialna "Giżycko” (łącznie trzydzieści tysięcy egzemplarzy w sześciu wersjach językowych: polsko-angielskiej,-niemieckiej, -rosyjskiej, -litewskiej, -francuskiej, -ukraińskiej zobacz...).

 

·        WIRTUALNY SPACER PO MIEŚCIE (dostępny za pośrednictwem oficjalnej internetowej strony miasta oraz w ofercie multimedialnej na nośniku elektronicznym zobacz...).

 

·        IMPREZY I WYDARZENIA promujące lokalną gospodarkę i Giżycko jako markę:

- Wielkie Otwarcie Sezonu i Parada Jednostek Pływających (maj 2011, 2012, 2013)- konkurs na najładniej udekorowaną jednostkę, wydarzenie o ponadregionalnym zasięgu, otwierające sezon turystyczny w Giżycku, z udziałem armatorów, branży turystycznej. Cykliczna impreza jest jednym z wydarzeń ugruntowujących pozycję Giżycka, jako stolicy Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, będącej w finale światowego konkursu "7 Cudów Natury".

- "Święto Trzech Leszczy" w ramach Dni Giżycka (maj 2011, 2012, 2013) - Promocja marki miasta poprzez wykorzystanie herbu, czyli trzech leszczy, do których nawiązuje nazwa imprezy. Corocznie odbywaja się więc pokazy kulinarne z udziałem profesjonalnego kucharza, degustacje mazurskich potraw głównie dań z ryb, prezentacje giżyckich restauratorów i konkurs na danie z ryby oraz koncerty. Rok  2012 był szczególny dla Giżycka, ponieważ 400 lat wcześniej w roku 1612 nadano miastu prawa miejskie oraz prawo używania herbu. Odbył sie wówczas specjalny Koncert jubileuszowy i wiele uroczystości.

- 400-lecie miasta (maj 2012) - Obchody, w ramach których m.in.: Konferencja dla uświetnienia 400. rocznicy nadania miastu praw miejskich oraz prawa używania herbu, wśród tematów m.in..: "Giżycko wczoraj, dziś i jutro- rozpoznawalna marka" oraz kampania Giżycka w ramach projektu.

- 400-lecie miasta (maj 2012) - Wystawa plenerowa zdjęć lotniczych i konkurs fotograficzny "Giżycko widzę". Wystawa organizowana dla uświetnienia 400. rocznicy nadania praw miejskich, premiera w ramach Konferencji. Przenośne plansze z fotografiami mogą odwiedzać giżyckie obiekty turystyczne w ramach współpracy lokalnej, a także w wymiarze (ponad)regionalnym i międzynarodowym różne instytucje w naszym województwie, kraju i za granicą.

- "Giżycki Tydzień Żeglarski" i organizacja regat (lipiec 2011, 2012, 2013). Cykliczna impreza i kolejne ważne wydarzenie promujące wodniackie Giżycko, miasto w ktrym organizowane są największe i najważniejsze rozgrywki regatowe.

- "Filmowe Giżycko" (lipiec/sierpień 2011, 2012, 2013) - plenerowe projekcje filmów "filmowe czwartki" i konkurs etiud filmowych o mieście. Giżyckie plenery były wykorzystywane niejednokrotnie przy realizacjach filmowych (na giżyckich akwenach nakręcony został kultowy "Nóż w wodzie" Romana Polańskiego, czy też w 2009 roku serial telewizyjny "Przystań"). Potencjał i doświadczenia są wykorzystywane podczas plenerowych, cyklicznych projekcji filmowych w lipcu i sierpniu każdego roku. Cykliczna impreza ma ugruntować markę miasta w popularyzacji sztuki filmowej.

 

·        Udział w zagranicznych targach inwestycyjnych, na których Giżycko zaprezentowane zostało jako dynamicznie rozwijające się miasto przyjazne inwestorom. W ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami przedstawiona został również oferta branżowa.

 

·        LITERY REKLAMOWE: Giżycko - nazwa miasta stworzona z liter reklamowych, element wizerunkowy w centralnym punkcie miasta, czyli na plaży miejskiej. Powstał  oryginalny, stały punkt odwiedzin turystów,  każdy może stanąć oko w oko z ok. 2-metrową nazwą miasta i np. zrobić zdjęcie z napisem w tle. Był to element uświetniający w roku 2012 uroczystości z okazji 400-lecia miasta.

 

·        PAMIĄTKI I GADŻETY PROMOCYJNE będące uzupełnieniem kampanii: Giżycko jako miejsce atrakcyjne dla turystów, inwestorów i mieszkańców (18 rodzajów: Dukat lokalny wybity w mennicy NBP z okazji 400-lecia miasta (nominał 4 zł do obiegu) wykonanie i projekt, Ulotka "Giżycko - 400 lat" z informacjami o obchodach z okazji 400-lecia miasta, Pióro z w etui z okazji 400-lecia miasta, Zawieszka odblaskowa w kształcie ryby, Puzzle z nadrukiem panoramy miasta, architektury, Kostiumy leszcza z nadrukiem (kostiumy prezentowane są przez animatorów podczas imprez, przede wszystkim w ramach "Święta Trzech Leszczy", ale również i pozostałych wydarzeń), Koszulki z logo Giżycka i z herbem miasta: Torby papierowe i bawełniane, Kubki, Smycze, Długopisy promocyjne, Brelok, Pins, Teczki, Chorągiewki, Bandery na jachty.

 

·        Dodatkowo zakupione zostały roll-upy promujące projekt, banery w mieście, siatki wielkoformatowe oraz  banery flash na oficjalną stronę internetową promujące giżyckie imprezy. Mobilne stoisko promocyjne miasta zostało wyposażone w ekran telewizyjny, dzięki któremu możliwa jest prezentacja multimedialna miasta.

 

 

WIELOWYMIAROWA MARKA GIŻYCKA

 

Giżycko jako największe miasto Krainy Wielkich Jezior Mazurskich i jedno z większych w regionie, ma niewątpliwie duży potencjał rozwojowy.  Jako miasto pragnące być przyjazne mieszkańcom, turystom i inwestorom poszukuje rozwiązań, które mają służyć unowocześnianiu i poprawianiu przestrzeni życiowej. W takim kierunku realizowanych jest wiele przedsięwzięć inwestycyjnych, dzięki którym ma żyć się lepiej, ale jednocześnie zachęcać do działania, do odwiedzania miasta, spędzania tu urlopu, inwestowania, zamieszkania.

 

Wszelkie działania na rzecz miasta i wewnątrz miasta, są jednocześnie podstawą do kreowania wizerunku na zewnątrz. „Jak cię widzą, tak cię piszą” i od tego nie uciekniemy. Miasto potrzebuje więc spójnej i konsekwentnej kampanii, ugruntowującej pozycję Giżycka, jako centrum Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, będącej w finale konkursu „7 Nowych Cudów Natury”, Giżycka, jako marki samej w sobie. Miasto to marka. Giżycko to marka. Wszystkie działania zaplanowane w projekcie nakierowane były na szeroką prezentację miasta jako produktu, który warto zobaczyć, dotknąć, poznać, spróbować, mówić o nim innym, myśleć o nim bardzo pozytywnie i przyszłościowo.


Dzięki realizacji projektu, marka Giżycko stała się dla odbiorców czytelniejsza i mocniejsza w sferze oddziaływania zewnętrznego. Giżycko jest mocną stroną regionu, mocną stroną Krainy Wielkich Jezior Mazurskich, mocną strona Warmii i Mazur. Silniej oddziaływujący wizerunek naszego miasta, to pozytywne postrzeganie całego województwa. Wszystkie działania zaplanowane w ramach projektu, zgodne ze strategiami rozwoju miasta, województwa i kraju, mają zapewnić silniejszą pozycję Giżycka oraz całego regionu Warmii i Mazur.

 

Projekt jest komplementarny z innymi projektami współfinansowanymi z funduszy unijnych, m.in. z: "Giżycko latem, Giżycko zimą – koncepcja i popularyzacja Turystyki Aktywnej na Mazurach”, czy już bezpośrednio inwestycyjnymi: "Budowa portu pasażerskiego EKOMARINA w Giżycku”, „Poprawa dostępu do terenów turystycznych i inwestycyjnych – rozbudowa ul. Św. Brunona w Giżycku”, „Przebudowa ulicy Warszawskiej i Placu Grunwaldzkiego w Giżycku”(powiat giżycki), „Budowa kładki nad ulicą Kolejową oraz torami – łączącej jezioro Niegocin  z centrum miasta Giżycka”, „Zagospodarowanie parku wraz z parkingiem w rewitalizowanym śródmieściu Miasta Giżycka”, "Budowa Mazurskiego Traktu Rowerowego wokół Jeziora Niegocin - odcinek Gmina Miejska Giżycko - al. 1 Maja,  ul. Nadbrzeżna, ul. Kolejowa, plac Dworcowy, ul. Gdańska”, „Opracowanie studium wykonalności dla terenu Twierdzy Boyen w Giżycku”.

 

Projekt został opracowany i był realizowany przez Wydział Promocji Urzędu Miejskiego w Giżycku.

 

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"

Projekt dofinansowany  ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Warmia i Mazury na lata 2007-2013